کاهش 62 درصدی تردد در محورهای آذربایجان شرقی - کاف نیوز