کامیون برقی 14 تنی در تبریز تولید می شود - کاف نیوز