کامبیز مهدی زاده: روحانی مظلوم ترین رییس جمهور ایران است/ نزدیکان او فقط به فکر حفظ خود در قدرت هستند - کاف نیوز