کارگران آذربایجان‌شرقی خواهان افزایش واقعی دستمزد و مزد شناور شدند - کاف نیوز