چه کسی مقصر قلع و قمع درختان منطقه قره‌داغ است؟ - کاف نیوز