پیکر کاپیتان سابق تیم تراکتورسازی تشییع و به خاک سپرده شد - کاف نیوز