پیشنهاد «پزشکیان» برای کمک به سیل‌زدگان و حل مشکلات آنان - کاف نیوز