پیست اسکی سهند تا اطلاع ثانوی مسدود است - کاف نیوز