پیام رئیس سازمان میراث‌فرهنگی در پی آتش‌سوزی در بازار تاریخی تبریز - کاف نیوز