پیاده‌روی اربعین فرصتی برای معرفی تشیع و نهضت حسینی به جهان است - کاف نیوز