پژوهشگران دانشگاه تبریز موفق به ساخت متمرکزکننده‌های خورشیدی نانو شدند - کاف نیوز