پوشش صددرصدی گازرسانی به خانوار شهری و ۹۸ درصدی به خانوار روستایی در آذربایجان شرقی‌ - کاف نیوز