پزشکان بسیجی آذربایجان شرقی هفته بسیج خدمات رایگان ارائه می‌دهند - کاف نیوز