پروین اعتصامی در قدرت کلام و چیره‌دستی صنایع ادبی نامور است/ قریحه و استعداد خارق‌العاده پروین همواره حیرت همگان را برانگیخته است - کاف نیوز