پروژه های مرمتی گردشگری آذربایجان شرقی حدود 2 برابر شد - کاف نیوز