پروژه جدید دشمن مقابله با مجریان قانون در داخل کشور است / امیدواریم وعده‌های رئیس‌جمهور محقق شود/ ضرورت توجه به حقوق کارگر - کاف نیوز