پرداخت زکات در آذربایجان‌شرقی ۴۷‌درصد افزایش یافت - کاف نیوز