پایش مستمر آثار تاریخی آذربایجان شرقی با شروع بارش‌های فصلی - کاف نیوز