وظیفه داریم موانع بخش کشاورزی را رفع کنیم/ کشاورزان همواره به مصالح ملی توجه داشته‌اند - کاف نیوز