وضعیت کرونا در آذربایجان شرقی همچنان قرمز است - کاف نیوز