وضعیت نگران کننده علم و ادب تبریز در لیگ دسته یک فوتبال/ 6 بازی و 6 باخت - کاف نیوز