وسعت دریاچه ارومیه ۴۸۴‌ کیلومتر افزایش یافت - کاف نیوز