وزیر کشور ‌تقسیمات کشوری ‌در هوراند و اهر را به استاندار آذربایجان شرقی ابلاغ کرد - کاف نیوز