وزیر صنعت: قیمت لوازم خانگی 10 درصد کاهش می یابد - کاف نیوز