وزیر صنعت: ارزش تولیدات معدنی کشور20 میلیارد دلار است - کاف نیوز