ورود ۲۳۶ هزار گردشگر خارجی به آذربایجان‌شرقی - کاف نیوز