ورود سامانه بارشی به آذربایجان شرقی از روز سه‌شنبه - کاف نیوز