وحدت امت اسلامی دشمن را از رسیدن به اهدافش ناامید می‌سازد‌ - کاف نیوز