واکنش اتاق بازرگانی به خبر پشت پرده سفر تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداری تبریز به جمهوری چک - کاف نیوز