هوشیار: تحقق بیش از 60 درصدی بودجه سازمان همیاری شهرداری‌های استان در سالجاری - کاف نیوز