هوای آذربایجان شرقی پایان هفته خنک تر می شود - کاف نیوز