هواداران فهیم تراکتورسازی سرمایه بزرگ و رمز موفقیت این تیم هستند - کاف نیوز