هنوز ۲۵ مدرسه کانکسی و کپری در روستاهای اهر فعالیت دارند - کاف نیوز