همه وعده های مسوولان برای حمایت دروغ بود/ قطعا از ایران می رویم - کاف نیوز