هفتمین کنگره علمی مدیریت علوم ورزشی کشور در تبریز برگزار می‌شود - کاف نیوز