هزینه کرد ۱۲ هزار میلیارد تومانی بیمه سلامت در یک سال/آذربایجان‌شرقی پایلوت نسخه الکترونیکی انتخاب شد - کاف نیوز