هر ۱۳ دقیقه یک نفر بر اثر کرونا در کشور فوت می کند - کاف نیوز