شکست تراکتوسازی، هدیه سپیدرود و فروزان به مدعیان لیگ - کاف نیوز