نکات کرونایی که دانش‌آموزان برای حضور در مدرسه باید رعایت کنند - کاف نیوز