نمایندگان منتخب مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس مشخص شدند - کاف نیوز