نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی در نامه ای از مواظع مقتدرانه مقام معظم رهبری قدردانی کرد - کاف نیوز