نماینده اهر: چرا خبری از کاهش قیمت کالا و خدمات نیست - کاف نیوز