نمایشگاه کتاب تبریز، 29 مهر برگزار می‌شود - کاف نیوز