نقش راویان دفاع مقدس در ترویج انقلاب موثر است - کاف نیوز