نظارت ۹۸ اکیپ ثابت و سیار بر کشتار دام زنده در عید سعید قربان - کاف نیوز