نظارت مستمر بر کیفیت تولید و عرضه کالاهای اساسی لازم است - کاف نیوز