نزاع در آذربایجان‌شرقی بیش از ۱۴ هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند - کاف نیوز