نرخ رشد جمعیت آذربایجان‌شرقی کمتر از متوسط کشوری است - کاف نیوز