نرخ بیکاری آذربایجان شرقی از میانگین کشوری پایین‌تر است - کاف نیوز