نخستین نمایش اروپایی بعد از انقلاب در تبریز به روی صحنه رفت - کاف نیوز